2013 Geelong Open Singles Results

LAST 128 LAST 64
   
Daniel Thorp d Graeme Wright Wayne Stubbs d Kevin Malek
Ben Hood d Matthew Ratcliffe Steve Jamieson d Ivan Jovanovic
Greg Santuccione d Anthony Bucolo Kurt Dunham d Daniel Thorp
Justin Kennedy d Tony Wakefield Russell Gibbs d Colin Colenso
Wayne Stubbs d Neil Brown Ben Nunan d Phil Jones
Steve McCormick d David Armstrong Steve Tran d David Krasic
Sam Lilly d Kolbe Poole Steve Halliday d David Rushbrooke
Mark Bradley d Bob Khalu Peter O'Keefe d Darren Arthur
Steve Grey d Nathan Soder Mick Hodgetts d Josh Boyle
Ben Nunan d Alex Sumner Ben Hood d Ken Krieger
Colin Colenso d Adam Bleumink Aaron Trethewey d Brendan Connors
Russell Gibbs d Mark Curwood Johl Younger d Shane Charles
Kevin Malek d Tony Kostov Jason Ramsden d Peter Rigo
Marcus Harrison d Sean Partridge Mark Bradley d Leigh Gilpin
Ivan Jovanovic d Chandra Lim Greg Santuccione d Justin Hedges
JoJo Brown d Dee Rispoli James O'Reilly d Mick Scerri
Boris Krasic d Paul Pike Machine Williams d JoJo Brown
Peter Butterworth d Matty Curwood Ben Tolnai d Terry Bond
Ken Krieger d Bernie Partridge Ben Judge d Michael Cody
Jamie Armstrong d Rod Kaine Ron Callandar d Jamie Armstrong
Steve Jamieson d Shane Rourke Trent Reinheimer d James Mifsud
Ekky d Danni Scanlan Brett Rogers d Marcus Harrison
Stealth Williams d Ronan Kennedy Jakk Phillips d Kyle Wilson
Jakk Phillips d Travis Martin Dale Watson d Justin Kennedy
Barry Wakefield d Ray Butler Jake McCartney d Barry Wakefield
Phil Jones d Colin Hood Steve McCormick d Stealth Williams
Ben Judge d David Cooper Michael Zuppa d Olan O'Mahoney
Peter O'Keefe d Johnno Nekrep Ecky d Neil Lemmey
David Rushbrook d Jordan Mitchell J.R. d Boris Krasic
Ron Callandar d Rick Coleman Steve Grey d Darren Waite
James O'Reilly d Ronnie Reed David Rothall d Ronnie George
Trent Reinheimer d Steve Landsborough Peter Butterworth d Sam Lilly
Brett Rogers d Stan Iakovakis  
Shane Charles d Steve Gibbs LAST 32
Dale Watson d Darren Slattery  
Machine Williams d Theo Nicopolous Russell Gibbs d Jakk Phillips
Jake McCartney d Dion Moir Ben Nunan d Steve Halliday
Brendan Connors d Michael Reardon Ron Callandar d Ben Hood
Darren Waite d Roy Noblett Jake McCartney d J.R.
Michael Cody d Dale Bolton Johl Younger d Brett Rogers
Steve Halliday d Mick Brundall Michael Zuppa d Dale watson
Darren Arthur d Lee Bona Ben Tolnai d Ben Judge
Peter Rigo d Richie Commiskey Jason Ramsden d Peter O'Keefe
Michael Zuppa d Colin Little Trent Reinheimer d Greg Santuccione
Ronnie George d Eric Delloro Steve Gray d Peter Butterworth
Mick Scerri d Kev Harvie Wayne Stubbs d Steve McCormick
Josh Boyle d Rhio Mark Bradley d Machine Williams
James Mifsud d Phil Roost David Rothall d Steve Jamieson
Neil Lemmey d Steven Kaine Ekky d Mick Hodgetts
Terry Bond d Patrick Hood Kurt Dunham d Aaron Trethewey
David Krasic d Dean Roberts Steve Tran d James O'Reilly
Johl Younger d Don Colbert  
David Rothall d Duncan Willocks LAST 16
Leigh Gilpin d Josh Scherpenhuizen  
Jason Ramsden d Matt Barby Kurt Dunham d Mark Bradley
Mick Hodgetts d Jamie Stevens Michael Zuppa d Ron Callandar
J.R. d Shannon Purcell David Rothall d Ben Tolnai
Justin Hedges d Rod Westcott Steve Gray d Jake McCartney
Ben Tolnai d Glenn Slattery Johl Younger d Jason Ramsden
Olan O'Mahoney d John Skontra Steve Tran d Trent Reinheimer
Aaron Trethewey d Nathan Harris Wayne Stubbs d Russell Gibbs
Steve Tran d Robert Stewart Ben Nunan d Ekky
Kurt Dunham d Rod Duffin  
  LAST 8
   
  David Rothall d Michael Zuppa
  Johl Younger d Steve Tran
  Kurt Dunham d Steve Grey
  Ben Nunan d Wayne Stubbs
   
  SEMI FINALS
   
  Kurt Dunham 4 d Ben Nunan 2
  David Rothall 4 d Johl Younger 2
   
  FINAL
   
  David Rothall 5 d Kurt Dunham 4

 

2013 Geelong Open Singles

Time: February 8, 2013 at 6pm to February 10, 2013 at 7pm
Location: White Eagle House
Street: Fellmongers Rd
City/Town: Breakwater
Website or Map: http://www.geelongopen.com
Phone: 0425174311
Event Type: wepf rules
Organized By: Velo Dulic